DEWAN MURABBI PUSAT

  1. Tasyrif Amin (Anggota merangkap Ketua)
  2. Hanifullah (Anggota)
  3. Sholih Hasyim (Anggota)
  4. M. Nur Fuad (Anggota)
  5. Zainuddin Musaddad (Anggota)
  6. Naspi Arsyad (Anggota)