Dai sebagai Duta Wawasan Kebangsaan di Pedalaman

DAI adalah penyampai pesan wawasan kebangsaan, selain berdakwah sebagai amanah utamanya untuk mengajak umat kepada jalan kebaikan. Hal itulah yang dilakukan oleh dai dai Hidayatullah di berbagai daerah. Inilah salah satunya, klik di sini untuk menonton.