spot_img

Orang yang Berbangga dengan Kesesatannya

Content Partner

KETIKA menyebut kaum ‘Ad dan Tsamud, dua bangsa kuno yang pernah berjaya di Jazirah Arab, Allah melekatkan satu sifat tertentu kepada mereka.

Allah berfirman:

“(Juga) kaum ‘Ad dan Tsamud. Sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Syetan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.” (Qs. al-‘Ankabut: 38).

Apa yang dimaksud dengan “berpandangan tajam” disini?

Frasa itu tidak merujuk kepada fenomena fisik, seperti mampu melihat dalam jarak sangat jauh atau mengamati benda-benda yang amat kecil. Akan tetapi, ia mengarah kepada aspek pemikiran dan ideologi.

Menurut pada ulama’ mufassirin, kalimat ini mengindikasikan bahwa ‘Ad dan Tsamud merupakan kaum yang tersesat namun memiliki struktur argumen dan pemikiran yang sangat mapan. Misalnya, Imam ath-Thabari berkata, “Mereka memiliki pandangan sangat tajam dalam kesesatannya itu, bangga dengannya, serta yakin bahwasanya mereka berada diatas hidayah dan kebenaran, padahal sebenarnya tersesat.”

Kita memang tidak tahu seperti apa persisnya pemikiran mereka, namun ayat-ayat Al-Qur’an mengesankan bahwa ia tidak jauh dari paganisme (penyembahan berhala) dan politeisme (penyembahan banyak tuhan).

Dalam surah Hud: 53-54, misalnya, dinyatakan:

“Kaum ‘Ad berkata: “Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena perkataanmu. Kami pun sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” Hud menjawab: “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.”

Ayat-ayat ini merekam kebanggaan mereka terhadap keyakinan musyriknya, tanpa sedikit pun terbersit keraguan dan perasaan rendah diri. Mereka bahkan menuduh Nabi Hud gila. Dewasa ini, fenomena mereka sangat mirip dengan pemikiran-pemikiran materialisme, ateisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dsb; yang dibangga-banggakan, canggih dan terkesan sangat logis, namun sebenarnya sesat dan menyesatkan.

Syetan benar-benar telah menghias kebatilan itu sehingga terlihat indah dan menawan. Pada saat itulah mereka tidak akan bertaubat atau menyesal, karena memang tidak pernah merasa bersalah. Na’udzu billah!

Sehubungan dengan ini, telah diriwayatkan dalam Sunan Darimi dengan sanad shahih, bahwa Iblis bertanya kepada pasukannya, “Dari sisi mana kalian menggoda anak-cucu Adam?” Mereka menjawab, “Dari mana saja.” Ia bertanya lagi, “Apakah kalian juga menggoda mereka dari sisi istighfar?” Mereka menjawab, “Tidak mungkin! Itu adalah sesuatu yang beriringan dengan tauhid.” Iblis pun berkata, “Sungguh aku akan menyebarkan di tengah-tengah mereka sesuatu yang tidak akan mereka mintakan ampunan kepada Allah.” Maka, ia pun menyebarkan ahwa’ (kecenderungan memperturutkan hawa nafsu) di tengah-tengah manusia.

Maksud atsar ini adalah: jarang atau hampir tidak mungkin seorang penganut ahwa’ dan bid’ah itu bertaubat, sebab mereka tidak merasa bersalah. Hasan al-Bashri berkata, “Allah enggan mengizinkan pertaubatan seorang penganut hawa.” – yakni, penganut bid’ah dan orang-orang yang hanya memperturutkan keinginan hawa nafsunya dalam beragama.

Pada dasarnya, inti beragama adalah pasrah kepada aturan dan kehendak Allah. Inilah makna asli dari “al-islam”. Oleh karenanya, generasi salaf sangat serius mempelajari Al-Qur’an dan Sunnah. Sebab, mustahil bisa pasrah secara benar tanpa berbekal ilmu, sedangkan sumber ilmu terpercaya adalah Al-Qur’an dan Sunnah.

Masruq berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang kami tanyakan kepada para Sahabat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam melainkan ilmu tentangnya sudah ada dalam Al-Qur’an, hanya saja pengetahuan kami terhadapnya sangat terbatas.” (Kitabul ‘Ilmi karya Abu Khaytsamah, no. 51).

Diceritakan pula dalam kitab Taghliqu at-Ta’liq, bahwa Imam Bukhari berkata, “Saya tidak mengetahui sesuatu pun yang diperlukan melainkan ia sudah ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.” Ditanyakan kepada beliau, “Apakah memungkinkan untuk mengetahui hal itu?” Beliau menjawab, “Ya.”

Ulama’ Salaf sangat enggan menggunakan analogi logika (ra’yu dan qiyas) dalam urusan agamanya. Mereka berusaha semaksimal mungkin mengikuti atsar (riwayat dari Nabi dan Sahabat). Sungguh, kisah umat-umat terdahulu mengajarkan bahwa memperturutkan logika tanpa dinaungi wahyu adalah benih penyimpangan.

‘Urwah bin Zubair berkata, “Urusan Bani Israil tetap tegak dan lurus, tidak ada masalah apa pun, sampai kemudian tumbuh generasi keturunan para tawanan perang dari berbagai umat lain, yakni anak-anak para wanita yang ditawan oleh Bani Israil dari bangsa-bangsa lain. Lalu mereka berbicara dalam urusan-urusan Bani Israil berdasarkan ra’yu (rasio) mereka semata, sehingga akhirnya mereka pun menyesatkan Bani Israil secara keseluruhan.” (Riwayat Darimi no. 120. Isnad-nya jayyid).

Bahkan, dengan nada yang lebih tajam lagi Ibnu Sirin berkata, “Yang pertamakali menggunakan qiyas (analogi) adalah Iblis. Matahari dan bulan pun tidak disembah melainkan dengan berbagai qiyas.” (Riwayat Darimi no. 189. Isnad-nya jayyid).

Tentu saja, yang dimaksud adalah qiyas bathil. Dan, orang yang di dalam dirinya telah bersemayam qiyas semacam ini, jelas sangat sulit bertaubat dan pasti bangga dengan kesesatannya. Na’udzu billah. Wallahu a’lam.

Ust. M. Alimin Mukhtar

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indeks Berita Terbaru

Ketua Panitia: Terima Kasih Semua Pihak Pendukung Silatnas Hidayatullah 2023

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Panitia Silatnas Hidayatullah 2023 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung suksesnya Silatnas...
- Advertisement -spot_img

Baca Terkait Lainnya

- Advertisement -spot_img